GDPR

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR

1. Vy, jakožto návštěvník, který navštívil stránku www.salesgroup.cz, udělujete tímto souhlas společnosti FK Sales & Investment Group s.r.o.. , se sídlem Mitrovická 37, Paskov, 73921, IČ: 19107323, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, C 91997 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") měla možnost zpracovávat tyto osobní údaje:

- jméno, příjmení, adresa

- název společnosti

- e-mail, telefonní číslo

- IP adresa

2. Jméno, příjmení, adresa, název společnosti, telefonní číslo, IP adresa a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vzájemné komunikace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

4. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: momentálně neshromažďuje.

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem,

případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době společnost využívá.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- na přenositelnost údajů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, pak prosíme opusťte tento web a děkujeme Vám za pochopení.